"Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 446,6 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 044,4 mln zł, łącznie: 3 491,1 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 11 695,7 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 120,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Według stanu na 30 stycznia br., Skarbiec TFI zarządzał 32 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 12 funduszami dedykowanymi.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.