Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w IV kw. o 0,9 proc. w strefie euro i o 1,3 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,9 proc. wzrostu w tym ujęciu.

Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Węgry (3,4 proc.), Polska (o 3,2 proc.), oraz Wielka Brytania (o 2,7proc.).  

>>> Polecamy: Hekatomba roku 1990. Zobacz, jaką ofiarę poniosła Polska w imię wprowadzania wolnego rynku

PKB w krajach Europy w 4 kwartale 2014 r. w proc.

Infografika

>>>  Zobacz też: Prognozy PKB na 2015 r. Polska jest w czołówce