Wiadomość o wzroście zatrudnienia w amerykańskim sektorze pozarolniczym do 295K – podczas gdy większość analityków spodziewała się wyniku na poziomie 240K – a także obniżeniu stopy bezrobocia z 5.7% do 5.5%, została przez inwestorów zinterpretowana jako zapowiedź pierwszej podwyżki stóp procentowych, co z kolei przyczyniło się do wyraźnych spadków na Wall Street.

W efekcie koniec tygodnia upłynął pod znakiem ponad 1 – procentowych przeceny większości głównych indeksów. Jednocześnie w drugiej połowie dnia obserwowaliśmy znaczące umocnienie amerykańskiego dolara – kurs EUR/USD spadł podczas piątkowej sesji do najniższego poziomu od września 2003 roku, wynoszącego 1.0823.

Początek tygodnia rozpoczął się od publikacji danych obrazujących aktualną sytuację ekonomiczną Japonii. Rano uwagę inwestorów z Europy przyciągnęły natomiast informacje o dynamice importu i eksportu w Niemczech, a także wysokości indeksu Sentix odzwierciedlającego nastroje panujące wśród europejskich inwestorów. Duże znaczenie dla przebiegu dzisiejszej sesji mogą mieć również doniesienia napływające z Brukseli, gdzie rozpocznie się spotkanie ministrów finansów państw strefy euro poświęcone Grecji.