Około 3 000 pracowników zwolnionych w Polsce, w Belgii i w Niemczech, otrzymało wsparcie z Unii Europejskiej, o łącznej wartości ponad 6 milionów euro. 115 tysięcy euro otrzyma Polska za udzielenie pomocy 50 pracownikom, będącym w szczególnie trudnej sytuacji, po utraceniu pracy w zakładach chemicznych Zachem z Bydgoszczy. Przedsiębiorstwo było największym pracodawcą w regionie.

Większość zwolnionej sześciuset osobowej załogi otrzymała pomoc z innych europejskich funduszy - powiedział europoseł Jan Olbrycht. Przypomniał, że jest to piąty przypadek przekazania Polsce środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

Pokrywa on połowę wydatków na pomoc dla ofiar grupowych zwolnień spowodowanych ograniczeniem lub przeniesieniem produkcji do innego kraju. Zwolnieni mogą liczyć na wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej, szukaniu pracy i zmianie kwalifikacji zawodowych. 

>>> Czytaj też: Polska gospodarka zatrudnia, bezrobocie spada. Tak dobrze nie było od rozpoczęcia transformacji