Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1617 PLN za euro, 3,8884 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,8955 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,489% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku polskich aktywów przyniosło wyraźnie słabszego złotego i dalszy ruch pary USD/PLN w kierunku szczytów z 2009r. Umacniający się dolar amerykański (eurodolar na 12-letnich minimach) tradycyjnie powoduje presję na waluty rynków wschodzących, stąd mocniejszą korektę zanotował również EUR/PLN, który wzrósł aż 4 gr. Trudno jednak powiedzieć, iż lekki odwrót od PLN jest tutaj wyjątkiem, gdyż pod presją znajduje się większość walut EM, w tym m.in. HUF czy TRY. Rentowności polskiego długu próbują się stabilizować w okolicach 2,48%, gdzie z jednej strony szkodzą nastroje wokół EM, z drugiej strony spadające rentowności na rynkach bazowych utrzymują kapitał w ryzach. W szerszym ujęciu sytuacja wokół USD i walut EM wygląda niepokojąco, gdyż kurs głównej pary walutowej w szybkim tempie zmierza w kierunku parytetu. W konsekwencji ewentualny pozytywny wpływ QE w wykonaniu EBC na waluty CEE negowany jest przez dynamiczną zwyżkę kwotowań USD. Wczorajsza sesja jest tego doskonałym przykładem, gdzie 10-groszowa zwyżka na parze USD/PLN „pociągnęła” za sobą słabszego złotego na większości zestawień. Teoretycznie okolice aktualnych szczytów z 2009r. (3,9080 PLN) stanowią dobre miejsce do korekty ostatniego wzrostu, jednak należy pamiętać, iż ruch te ma podłoże w zachowaniu głównej pary walutowej.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z Polski. Również szeroki rynek nie przedstawia bardziej znaczących wskazań makro. Warto jednak zwrócić uwagę na zaplanowane na godz. 9:00 wystąpienie M. Draghiego, które tradycyjnie może odbić się na kwotowaniach głównej pary walutowej.

Z rynkowego punktu widzenia kluczowym testem dla USD/PLN wydają się obecnie okolice oporu na 3,9080 PLN. W przypadku EUR/PLN zanotowaliśmy lokalną korektę do 4,16 PLN, która wyraźnie zredukowała umocnienie PLN z poprzedniego tygodnia. Również GBP/PLN wybił nowe maksima ostatni raz notowane w 2007r. Na parze CHF/PLN panuje relatywny spokój, gdyż kurs EUR/CHF w dalszym ciągu powstrzymywany jest przez niedawne spekulacje nt. działań SNB.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.