"Pod względem EBITDA, uwzględniając czynniki zewnętrzne, rok 2015 powinien być porównywalny z ubiegłym" - powiedział Skolmowski podczas konferencji prasowej.

Zysk EBITDA grupy wyniósł 822,41 mln zł w 2014 r. wobec 728,86 mln zł zysku rok wcześniej.

"Większość naszych instalacji pracuje produkując blisko maksymalnych ilości. Zakładając, że instalacje będą pracowały normalnie przez cały rok, nie będzie awarii, to w kilku biznesach mogą być nieco wyższe wolumeny" - dodał wiceprezes.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9.898,48 mln zł w 2014 r. wobec 9.821,02 mln zł rok wcześniej.

Grupa Azoty jest jedną z największych firm w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.