"Zarząd emitenta podjął uchwałę nr VII/9/2015 w sprawie rekomendowania walnemu zgromadzeniu Synthos S.A. wypłaty dywidendy w kwocie 330.812.500,00 zł, to jest 0,25 zł na jedną akcję" - głosi komunikat.

W ubiegłym roku akcjonariusze Synthosu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 410,21 mln zł, tj. 0,31 zł na jedną akcję.

Synthos odnotował 356,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 416,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 1.005,86 mln zł wobec 469,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.