Zysk operacyjny wyniósł 224,63 mln zł wobec 144,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.819,55 mln zł w 2014 r. wobec 1.593,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 98,01 mln zł wobec 67,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.