Zysk operacyjny wyniósł 109,89 mln zł wobec 17,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody razem (działalność restauracji oraz działalność franczyzowa i pozostała) sięgnęły 2.952,65 mln zł w 2014 r. wobec 2.700,90 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 20,91 mln zł wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych.