Zysk operacyjny wyniósł 11,80 mln zł wobec 9,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 172,55 mln zł w 2014 r. wobec 155,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 8,48 mln zł wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy prezes Ewa Wójcikowska przypomniała, że w IV kw. 2014 roku do Global Cosmed dołączyła spółka Global Cosmed domal GmbH.

"Aktualnie pracujemy nad optymalizacją procesów i integracją nowej spółki ze strukturami grupy, dlatego pełen efekt ekonomiczny przejęcia będzie widoczny w wynikach grupy kapitałowej od czwartego kwartału 2015 roku. Zarząd Global Cosmed wnikliwie analizuje projekty kolejnych przejęć – zarówno w kraju, jak i zagranicą" - napisała Wójcikowska.

Global Cosmed jest producentem kosmetyków oraz chemii gospodarczej. Spółka działa w dynamicznie rozwijającym się segmencie marek prywatnych. Spółka współpracuje z największymi sieciami w kraju i poza jego granicami m.in. z sieciami: Biedronka, Lidl, Tesco, Aldi czy Kaufland. W lipcu 2013 r. zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.