"Ten rok to prawie 3,6 mld planowanych inwestycji. Sztandarową jest blok 11 - ponad 1,5 mld na ten rok. Konsekwentnie realizujemy też plany w obszarze dystrybucji i zainwestujemy w nią prawie 900 mln zł" - powiedziała Gepfert podczas konferencji prasowej.

Enea podkreśla, że jej najważniejsza inwestycja, czyli budowa nowego bloku w Elektrowni Kozienice jest realizowana "bardzo sprawnie i bez żadnych opóźnień". Na koniec 2014 r. stan zaawansowania prac budowlanych przy bloku nr 11 wynosił ok. 50%, podała spółka w komunikacie. Blok o mocy 1075 MW brutto ma zostać oddany do użytku w 2017 r.

Nakłady inwestycyjne w segmencie wytwarzania wyniosą 2.509 mln zł (w tym 1.587 mln zł na blok 11 i 418 mln zł na OZE). Nakłady na dystrybucję wyniosą 899 mln zł, a na działania wsparcia i inne - 125 mln zł.

Nakłady inwestycyjne w zakresie OZE przeznaczone będą m.in. na akwizycje farm wiatrowych.

"W przypadku trzech farm wiatrowych jesteśmy blisko oferty wiążącej" - powiedział wiceprezes ds. korporacyjnych Paweł Orlof.

W 2014 r. grupa Enea wydała na inwestycje ponad 2,7 mld zł, czyli o 25,3% więcej niż w 2013 r. Równocześnie utrzymała wskaźnik dług netto/EBITDA na niskim poziomie 0,5x.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej).