"Zarząd Qumak informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 roku złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko Województwu Dolnośląskiemu - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego" - czytamy w komunikacie.

W pozwie spółka wnosi o zasądzenie od Urzędu kwoty 95 627 679,51 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 24 marca 2015 r., na którą składają się należne wynagrodzenie umowne z tytułu realizacji umowy pomniejszone o cześć uregulowaną uprzednio przez zamawiającego, w kwocie 64 709 414,40 zł, oraz odszkodowanie należne na pokrycie szkody poniesionej przez spółkę (koszty realizacji projektu) w wysokości 30 918 265,11 zł.

Ponad to, spółka wnosi o ustalenie braku prawa do żądania od spółki zapłaty kary umownej w wysokości 26 800 000,00 zł naliczonej przez zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy na realizację projektu: Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyslask" z dnia 22 lipca 2013 r. z winy wykonawcy, a także ustalenie braku prawa do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 7 167 895,20 zł, naliczonej przez zamawiającego z tytułu opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów umowy, podała również spółka.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) w marcu tego roku naliczył spółce Qumak 26,8 mln zł kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy na realizację projektu Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyslask" (e-DS). Spółka podtrzymała swoje stanowisko, że odstąpienie od umowy ze wskazaniem winy wykonawcy jest całkowicie bezpodstawne, w związku z tym naliczenie kary z tego tytułu jest bezzasadne.

Na początku marca prezes Qumaka Paweł Jaguś poinformował, że spółka planuje w ciągu miesiąca złożenie pozwu do sądu o 65 mln zł od UMWD za odstąpienie od umowy na platformę e-Dolny Śląsk.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 577,5 mln zł w 2014 r.