- Zarząd spółki, pomimo deklarowanej w polityce dywidendowej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, rekomenduje, aby osiągnięty w 2014 roku zysk netto w całości pozostawić w spółce, przeznaczając go na finansowanie bądź współfinansowanie projektów opisanych w strategii na lata 2014-2020 – czytamy w komunikacie.

W ubiegłym roku akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o o przeznaczeniu 19,84 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,20 zł na akcję.

Spółka w 2014 r. odnotowała 231,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 676,95 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 214,63 mln zł wobec 44,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. 

>>> Czytaj także: Boom na rynku nieruchomości. Cztery ściany najlepszą inwestycją