"Akcje Arterii, na naszych prognozach, są wyceniane przy mnożnikach znorm. P/E 8.0x w 2015r. i 7.0x w 2016p oraz mnożnikach EV/EBITDA odpowiednio 5.0x i 4.4x, co implikuje dwucyfrowe dyskonto do spółek zagranicznych. Wyceniamy akcje Arterii dwoma metodami: 1) DCF na 26,5 zł oraz 2) metodą porównawczą na 21,2 zł na akcję. Na bazie powyższych wycen podtrzymujemy 12‑miesięczną cenę docelową na poziomie 23,8 zł na akcję" - uzasadnia DI Investors.

"Podwyższamy nasze prognozy po wynikach za 2014r. Podwyższamy prognozy zysku netto do 10,5 mln zł w 2015p oraz 10,2 mln zł w 2016p, odpowiednio 16% oraz 6% wyżej niż poprzednio. Oczekujemy EBITDA w latach 2015-2016p na poziomie 17,7 mln zł oraz 19,1 mln zł, odpowiednio 10% oraz 4% wyżej niż w poprzedniej prognozie. Zwracamy uwagę, że przy prognozowanych przepływach operacyjnych oraz wpływach ze sprzedaży Arteria Call Center spółka jest w stanie zmniejszyć zadłużenie lub wypłacić większą dywidendę. Jednocześnie zauważamy ryzyko związane z nowelizacją praw konsumenta" - czytamy w materiale.

Broker obniżył prognozę długu netto spółki do 16,3 mln zł w 2015p oraz do 12,1 mln zł w 2016p vs. 27,5 mln zł oraz 24,9 mln zł poprzednio. "Uważamy, że przy prognozowanych przepływach operacyjnych oraz środkach ze sprzedaży Arteria Call Center w wysokości 6,75 mln zł spółka będzie w stanie poprawić wskaźnik dług nett/EBITDA do 0.9x w 2015p oraz do 0.6x w 2016p. Przy utrzymaniu efektywnej stopy podatkowej na poziomie 5% w 2015p podwyższamy naszą prognozę w latach 2015-2016p o 16% i 6% do 10,5 mln zł oraz do 10,2 mln zł" - czytamy dalej.

Investors oczekuje dywidendy za 2014 na poziomie DPS 0,7 zł. „Prezes Arterii poinformował, że wysokość dywidendy za zysk z 2014r. zależna będzie od wyniku procesów due dilligence spółek, które Arteria potencjalnie może przejąć w 2015 r. W naszych prognozach zakładamy DPS na poziomie 0,7 zł z zysku za 2014r. W następnych latach prognozy zakładamy stopę wypłaty dywidendy na stałym poziomie 30% zysku netto, co implikuje 0.73 zł DPS za 2015p (DY: 4.4%)  oraz 0,72 zł za 2016p (DY: 4.3%). Zwracamy jednakże uwagę, że jeśli spółka nie dokona znaczących akwizycji to prognozowane przez nas przepływy dają możliwość zwiększenia wartości wypłacanej dywidendy" - podano również.