"Wygląda na to, że sprawa jest przesądzona i główne warunki zostały już uzgodnione" - powiedziała gazecie osoba z rynku finansowego.

Z kolei źródło zbliżone do transakcji podało, że brytyjski AnaCap nie jest jedynym zainteresowanym przejęciem FM Banku. Według rozmówców gazety, jest jednak mało prawdopodobne, by na tym etapie zmienił się nabywca.

W listopadzie 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w związku z niewypełnianiem przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF.

W maju ub.r. Abris Capital Partners, większościowy akcjonariusz FM Banku PBP, złożył oficjalną notyfikację do ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych w związku z decyzją KNF nakładającą na fundusz zakaz wykonywania prawa głosów z akcji banku oraz nakaz ich sprzedaży do końca tego roku. Fundusz domaga się naprawienia przez państwo polskie szkody, jaką poniósł wskutek tej decyzji.

FM Bank PBP powstał z połączenie dwóch banków: FM Banku oraz Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Działa pod markami BIZ Bank i Bank SMART. Na koniec 2013 r. aktywa banku wynosiły 2,77 mld zł. 

>>> Czytaj też: OTP wycofał ofertę kupna FM Banku PBP