"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki (...) niniejszym postanawia przeznaczyć całość wypracowanego przez spółkę w 2014 r. zysku netto, to jest kwotę 7 430 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projektach uchwał. 

PCC Intermodal to spółka notowana na GPW od 2009 roku. Jej działalność obejmuje organizację transportu ładunków w kontenerach w oparciu o rozkład regularnych połączeń kolejowych pomiędzy terminalami intermodalnymi oraz zsynchronizowanych z nimi przewozami samochodowymi. Wiodącym akcjonariuszem spółki jest działająca w skali międzynarodowej grupa PCC SE z siedzibą w Duisburgu.