Inwestorzy nie spieszyli się też zbytnio do zakupów dolara australijskiego (tu było w zasadzie płasko z wyjątkiem AUD/NZD i GBP/AUD, które wyraźnie wzrosły - w drugim przypadku to jednak AUD potaniał względem GBP). To nie dziwi, biorąc pod uwagę, że kluczowe wydarzenie dla dolara australijskiego dopiero przed nami – to decyzja RBA ws. stóp 5 maja. Rynek ruszy wyraźniej w górę dopiero wtedy, kiedy okaże się, że potencjalne cięcie stóp o 25 p.b. może być ostatnim przed kilkumiesięczną przerwą – ale to będziemy mogli wywnioskować dopiero z komunikatu. Najlepiej z grupy AUD, NZD, CAD zachowywał się w ostatnich dniach dolar kanadyjski. Niemniej tu widać było echa wcześniejszych informacji – głównie sygnału z Banku Kanady, że można już zapomnieć o podwyżkach stóp procentowych, oraz lepszych danych makro. Jednak trend na parach z CAD zaczyna wytracać swoją siłę. Dzisiejsze słowa szefa Banku Kanady (Poloz przemawiał na panelu dla importerów i eksporterów w Waszyngtonie) nie wniosły nic nowego. Na przestrzeni ostatnich 5 dni CAD zachowywał się najlepiej względem NZD, a najgorzej względem GBP.

W kontekście głównych wydarzeń przyszłego tygodnia, do których będzie można zaliczyć decyzje banków centralnych Szwecji, USA , Nowej Zelandii i Japonii, jedną z ciekawych relacji mogą okazać się relacje JPY z walutami surowcowymi. Przy założeniu, że japońska waluta zyska po tym, jak Bank Japonii nie dokona zmian w polityce pieniężnej, a prezes Kuroda odsunie perspektywę zwiększenia skali programu QQE o dobrych kilka miesięcy.

Zerknijmy na wykres CAD/JPY. W krótkiej perspektywie widoczne jest nieudane wybicie ponad szczyt z 17 kwietnia na 98,41 pkt. Może to sugerować powrót w okolice mocnego wsparcia na 96,70 pkt. w perspektywie kolejnych dni. Dopiero złamanie tego poziomu mogłoby stanowić sygnał do rozwinięcia się głębszej korekty.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.