"Zgodnie z treścią uchwały zysk netto Impel S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku w kwocie 19 785 478,08 zł podzielony został w następujący sposób:

a) na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 19 297 765,50 zł, tj. 1,5 zł na każdą akcję,

b) na kapitał rezerwowy przeznaczona została kwota 487 712,58 zł" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą są objęte wszystkie akcje Impel S.A. tj. 12 865 177 sztuk akcji wszystkich serii.

Dzień dywidendy został ustalony na 30 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2015 roku.

Impel odnotował 30,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 16,30 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 19,79 mln zł wobec 17,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. porządkowo-czystościowych, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.