"W drugiej połowie roku przypada termin wykupu naszych trzyletnich papierów, więc być może jeszcze w II kwartale, a najpóźniej do końca roku wyjdziemy na rynek z emisją, ale wiele będzie zależało od sytuacji rynkowej" - powiedział ISBnews Kulesza.

"To będzie kwota podobna do dotychczasowych ,więc ok. 500 mln zł" - dodał.

W piątek bank poinformował, że rada nadzorcza zatwierdziła trzeci program emisji obligacji banku o wartości nominalnej nie wyższej niż 2 mld zł. Decyzja ta podyktowana była m.in. nieodległym terminem wejścia w życie (1 lipca 2015 r.) ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach , w którym zamyka się możliwość emisji obligacji w ramach dotychczasowego drugiego programu emisji obligacji, z uwagi na utratę mocy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

"W lipcu wchodzi nowa ustawa, więc do tego czasu możemy wyemitować obligacje z poprzedniego, czyli drugiego programu" - powiedział Kulesza.

Dotychczas bank dokonał emisji obligacji w ramach II Programu na kwotę ok. 1 mld zł.