"Rekomendacja zarządu w sprawie proponowanej wysokości dywidendy zostanie ostatecznie przedstawiona w uchwale zarządu, która zostanie podjęta w najbliższych tygodniach, o czym spółka poinformuje w odrębnym raporcie" - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 4 mln zł na dywidendę z zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję. 

Inpro odnotowało 7,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,93 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 7,62 mln zł wobec 15,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Inpro sięgnęły 148 mln zł w 2014 r.