"Sonel zwiększając skokowo przychody i zyski w 2015 r. wejdzie na trwałe na wyższy poziom generowanych wyników. Spółka umacnia swoją pozycję w kraju oraz rozwija eksport na rynki UE oraz Dalekiego Wschodu. Ponadto rozpoczęła współpracę z dużym koncernem amerykańskim dotyczącą montażu usługowego, którego rentowność wspierana jest korzystnymi relacjami walutowymi. Z uwagi na dobre perspektywy rozwoju, wysoką rentowność oraz stabilną politykę dywidendową Sonel naszym zdaniem utrzyma premię w wycenie w relacji do innych firm z sektora. Podtrzymujemy naszą rekomendację 'kupuj', zwiększając cenę docelową z 10,1 zł do 13,96 zł" - czytamy w raporcie.

Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję w wysokości 10,31 zł, zaś we wtorek, ok. godz. 10:00 kurs akcji wynosił 10,55 zł, po wzroście o 3,94% wobec ostatniego zamknięcia.

Analitycy DM Noble Securities prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 12,1 mln zł w 2015 r. i wzrośnie do 13,5 mln zł w roku następnym przy przychodach odpowiednio: 88,4 mln zł i 102,1 mln zł.