W ujęciu narastającym sprzedaż grupy kapitałowej Redan wyniosła 209 mln zł i była wyższa o 12% r/r. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec maja wyniosła 110,4 tys. m2, co oznacza wzrost o 8% w odniesieniu do maja 2014 r.

W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w maju 2015 r. wyniósł 27 mln zł, co oznacza poziom o 16% wyższy niż w maju roku poprzedzającego. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła 114 mln zł i była 14% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim. Sieć Textilmarket na koniec maja składała się z 321 sklepów własnych o łącznej powierzchni 68,9 tys. m2 i była na poziomie 9% wyższym niż na koniec maja 2014 r.

Wartość sprzedaży towarów części modowej Grupy Redan na rynku polskim w maju 2015 r. wyniosła 17,7 mln zł i była wyższa o 29% od osiągniętej w maju 2014 r., zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 2,7 mln zł i zmniejszyły się o 30% r/r.

Sprzedaż na rynku polskim to sprzedaż we wszystkich kanałach dystrybucji w Polsce, sprzedaż zagraniczna to sprzedaż na rynku ukraińskim oraz rosyjskim we wszystkich kanałach dystrybucji oraz sprzedaż eksportowa z Polski. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym grupy Redan w maju 2015 r. wyniosła 20,4 mln zł i była wyższa o 16% od osiągniętej w maju 2014 r.

W ujęciu narastającym wartość sprzedaży towarów części modowej grupy Redan na rynku polskim wyniosła 82 mln zł i była wyższa o 24% od osiągniętej w roku 2014 r., zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 12 mln zł i zmniejszyły się o 42% r/r. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym grupy Redan w 2015 r. wyniosła 95 mln zł i była wyższa o 8% od osiągniętej w tożsamym okresie roku 2014 r.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash w Polsce na koniec maja 2015r. miały łączną powierzchnię 34,3 tys. m2, tj. o 17% więcej niż w maju 2014 r., zaś na rynkach zagranicznych - 7,2 tys. m2, zatem o 26% mniej niż rok temu. Łącznie powierzchnia punktów handlowych części modowej wyniosła 41,5 tys. m2, tj. była o 6% wyższa niż w maju 2014 r.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.