Warszawa, 11.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego. 

"Zwyczajne walne zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza zysk netto banku za 2014 rok w wysokości 60 828 112,11 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Akcjonariusze zdecydowali także o przeznaczeniu kwoty 2 434 796,97 zł z kapitału zapasowego banku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Wcześniej bank informował, że decyzja o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku została podjęta w związku z dodatkowym zapotrzebowaniem na kapitał, wynikającym z dostosowania do Bazylea III (pakiet CRD IV/CRR), oraz planowym rozwojem działalności banku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.


(ISBnews)