Polska potrzebuje amerykańskiej broni nuklearnej na swoim terytorium; powinna też bardziej integrować się z państwami skandynawskimi i bałtyckimi, co zwiększy jej bezpieczeństwo względem Rosji - uważa brytyjski pisarz i publicysta Edward Lucas.