"Komisja jednogłośnie zgłosiła sprzeciw co do zamiaru planowanego nabycia przez Aforti Holding SA akcji Invista Dom Maklerski SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ze względu na przesłanki określone w art. 106h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" - głosi komunikat.

W połowie maja br. Aforti Holding podpisał umowę warunkową na zakup 90,01% udziałów Invista Dom Maklerski. W przypadku zaakceptowaniu transakcji przez KNF grupa miała być wyłącznym udziałowcem domu maklerskiego. Grupa Aforti posiadała już pakiet 771 000 akcji, który stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym Invista DM.

Invista Dom Maklerski działa w oparciu o wydane 3 lipca 2007 roku przez KNF zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze emisji instrumentów finansowych. Invista DM doradza przedsiębiorstwom w zakresie: struktury kapitałowej, inwestowania, fuzji, przejęć, przekształceń czy wyceny spółek.

Aforti Holding to grupa finansowa notowana na NewConnect.