Jednocześnie zaproponowano wyznaczenie dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy na 10 lipca i wyznaczenie dnia wypłaty dywidendy na 27 lipca.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.