"Zarząd Grupy Kęty S.A. prognozuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą ok 490 – 495 mln zł, czyli będą wyższe o ok. 11% od wielkości zeszłorocznych, co oznacza utrzymanie dynamiki notowanej w pierwszym kwartale bieżącego roku. Rentowność operacyjna utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na uzyskanie porównywalnych z zeszłym rokiem wyników z działalności operacyjnej. Według prognozy zarządu spółki skonsolidowany zysk operacyjny drugiego kwartału wyniesie 63 - 65 mln zł, natomiast EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 84 – 86 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) ze względu na stabilizację na rynkach finansowych będzie miało wynik dodatni i wyniesie ok 4 mln zł, (w drugim kwartale 2014 roku saldo wyniosło -2,2 mln zł)" – czytamy w komunikacie.

W konsekwencji spółka szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 51- 53 mln zł, co jest wartością porównywalną z II kwartałem 2014 r. Na koniec czerwca 2015 roku dług netto grupy kapitałowej wyniesie ok. 200 - 210 mln zł.

"W trakcie drugiego kwartału 2015 roku koniunktura na rynku nadal sprzyjała największym segmentom grupy kapitałowej. Zgodnie z szacunkami segment systemów aluminiowych osiągnie 15% dynamikę przychodów ze sprzedaży, natomiast segment wyrobów wyciskanych zwiększy swoją sprzedaż o 20%. Segment opakowań giętkich zanotuje 13% wzrostu a sprzedaż segmentu akcesoriów budowlanych pozostała na podobnym do zeszłego roku poziomie. Jedynym segmentem notującym spadek był segmentu usług budowlanych z ok. 20% mniejszą sprzedażą w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" – napisano także w materiale.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.