"Z upoważnienia KNF zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez Globe Trade Centre (GTC) z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii K oraz praw do akcji serii K oraz praw poboru akcji serii K" - czytamy w komunikacie.

Oferującym akcje GTC  jest Dom Maklerski PKO BP SA.

W maju akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 140 mln nowych akcji serii K z prawem poboru, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 5 zł za akcję. Dzień prawa poboru akcji nowej emisji został ustalony na 10 września.

Wpływy z emisji deweloper przeznaczy na projekty deweloperskie i przejęcia aktywów nieruchomościowych w regionie.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.