"Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez INC SA akcji PricewaterhouseCoopers Securities SA w liczbie powodującej przekroczenie 50 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - głosi komunikat.

INC SA jest polską grupą kapitałową. Funkcjonuje w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym. Od 2006 r. INC jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (zadebiutowała jako Inwest Consulting).