Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 1 071 mln euro wobec 56 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i 270 mln euro deficytu rok wcześniej.

Eksport towarów wzrósł o 1,3% r/r do 56,3 mld zł, natomiast import towarów zwiększył się o 7,2% do 60,7 mld zł.

"W stosunku do poprzednich miesięcy obniżeniu uległa dynamika eksportu, co było głównie związane z radykalnym spadkiem sprzedaży za granicę telefonów komórkowych. O wzroście importu zadecydował zakup wyrobów przemysłu elektronicznego i odzieży. Silny wzrost wolumenu importowanej ropy naftowej spowodował, że pomimo znacznego spadku ceny ropy, wartość kupowanego surowca kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego" - czytamy w komentarzu NBP.

Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 4,4 mld zł i w porównaniu do lipca 2014 r. pogłębiło się o 3,3 mld zł, natomiast w porównaniu do czerwca br. spadło o 4,7 mld zł. 

>>> Czytaj też: Niemcy zamykają granice. Spektakularna zmiana w polityce Merkel