Papiery te zostały wyemitowane 16 września 2013 r.

"Wykup obligacji został dokonany na podstawie warunków emisji obligacji, przyznających Emitentowi możliwość wykupu obligacji przed terminem zapadalności. W wyniku wykupu w dniu 15 września 2015 r. obligacje uległy umorzeniu" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały wykupione po cenie stanowiącej wartość nominalną powiększoną o premię z tytułu przedterminowego wykupu obligacji określoną w dokumencie Indenture dotyczącym Obligacji oraz o odsetki narosłe od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 15 września 2015 r. Łączna cena wykupu Obligacji, z narosłymi odsetkami, wyniosła 45 082 812,50 euro, podano w materiale.

"Wykup obligacji został zrealizowany ze skumulowanych środków własnych spółki. Obligacje zostały wykupione w celu dalszego obniżenia długoterminowego zadłużenia grupy TVN" - czytamy dalej.

Na początku sierpnia br. TVN podał, że planuje wykup wszystkich obligacji 2018 senior notes i do 20% obligacji 2020 senior notes. Firma informowała wówczas, że może "od czasu do czasu" szukać możliwości wykupu obligacji, a wartości poszczególnych transakcji mogą być "znaczące".

TVN jest jedną z wiodących spółek mediowych w Polsce oferującą bezpłatne i płatne lifestylowe i rozrywkowe kanały telewizyjne, w tym m.in. TVN, TVN Style, TTV, TVN Turbo, a także wiodący całodobowy kanał informacyjny TVN24 oraz kanał informacji gospodarczych TVN24 Biznes i Świat. W 2014 roku dzięki swojej ofercie TVN zyskał największą na polskim rynku oglądalność na poziomie 22%. W połowie br. Scripps Networks Interactive przejęła TVN od ITI oraz Grupy Canal+.