Orbis wyemitował w czerwcu br. 300 tys. obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB A 260620, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł.

Oprocentowanie obligacji w skali roku ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marże odsetkową w wysokości 0,97%. Oprocentowanie płatne będzie w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych.

Obligacje wykupione zostaną według ich wartości nominalnej 26 czerwca 2020 r.

Wcześniej spółka podała, że środki z emisji zostaną przeznaczone na spłatę części kredytu w Pekao i Société Generale na kwotę 480 mln zł.

Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów.