Agencja dowiedziała się jednak z nieoficjalnych źródeł, że jeden z nich - Union Investment - rozpoczął postępowanie egzekucyjne w sprawie swojej wierzytelności.

"Staramy się być w bieżącym kontakcie ze wszystkimi wierzycielami spółki. Większość z tych, którzy nie są objęci umową spokojnie czeka na dalszy przebieg wydarzeń. Standstill jest przecież pierwszym krokiem do uregulowania należności Grupy Hawe. To jest nasz cel. Dlatego też apelujemy o spokój" - napisał zarząd w oświadczeniu nadesłanym ISBnews.

"W naszym przekonaniu sytuacja jest absolutnie do opanowania, ale potrzebujemy na to czasu. Niektórzy z naszych partnerów wykazują jednak dużą nerwowość w tej kwestii. Doskonale ich rozumiem, ale działania w postaci wniosków egzekucyjnych nie zbliżają nas do celu tylko spowalniają cały proces" - napisano w odpowiedzi na pytania, czy Hawe jest w kontakcie z "mniejszymi" wierzycielami, jakie jest ich ewentualne nastawienie wobec umowy standstill oraz czy ewentualnie pojawiły się wnioski egzekucyjne z ich strony.

Tymczasem ISBnews dowiedziało się nieoficjalnie, że jeden z mniejszych wierzycieli - Union Investment rozpoczęło postępowanie egzekucyjne w sprawie 6 mln zł swojej wierzytelności. UI odmówiło jednak komentarza w tej sprawie.

Zarząd Hawe odniósł się także do pytania na temat tego, na jakim etapie są negocjacje z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) w sprawie harmonogramu spłaty wierzytelności.

"Cieszymy się, że znowu jesteśmy przy stole z ARP i rozmawiamy. Tak, jak sygnalizowaliśmy to wcześniej, jesteśmy otwarci na konstruktywny dialog. W tej chwili jest jednak za wcześnie, aby mówić o szczegółach tych rozmów" - czytamy w oświadczeniu.

"Rozmowy trwają. Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kilka spornych kwestii. Biorąc pod uwagę  trudną sytuację finansową Grupy Hawe, ARP podtrzymuje swoje stanowisko, iż porozumienie pomiędzy wierzycielami a Grupą Hawe musi być osiągnięte w terminie określonym w porozumieniu standstill, tj. do 30 września br. Dopóki trwają negocjacje, nie ujawniamy szczegółów" - poinformowała agencję ISBnews ARP. 

Wcześniej we wrześniu ARP i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (najwięksi wierzyciele spółek z GK Hawe) podpisały krótkoterminowe porozumienie o charakterze standstill ze spółkami z Grupy Hawe. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Później do umowy standstill przystąpił także Alior Bank.

Zgodnie z umową standstill, ostateczne porozumienie określające warunki i terminy spłaty zadłużenia wobec wierzycieli przez spółki z grupy Hawe zostanie zawarte w terminie do 30 września 2015 roku.

Hawe nie wykupiło w ostatnim czasie obligacji o wartości ok. 40 mln zł. Ponadto zwrotu łącznie 95 mln zł domagały się wcześniej od grupy ARP i Alior Bank.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.