"Zarząd AAT Holding S.A. (...), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2015 roku, dokonano przydziału 2 397 536 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda w następujący sposób:
- 2 037 906 akcji przydzielono inwestorom instytucjonalnym
- 359 630 akcji przydzielono inwestorom indywidualnym" - czytamy w komunikacie.

Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła średnio 35,99%, podano także.

Udział nowych inwestorów w kapitale zakładowym AAT Holding wyniesie niemal 30%.

Debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spodziewany jest około 5 października.

"Będziemy pierwszą notowaną na giełdzie spółką reprezentującą sektor elektronicznych systemów zabezpieczeń. Wierzę, że dzięki obecności na warszawskiej giełdzie, konsekwentnej realizacji strategii rozwoju oraz dalszej wytężonej pracy będziemy w stanie zbudować dodatkową wartość dla wszystkich akcjonariuszy" - powiedział prezes spółki Mariusz Raczyński, cytowany w komunikacie.

Grupa AAT Holding S.A. jest liderem na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce z udziałem rynkowym na poziomie 16%. Grupa produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Działa w obszarze nowych technologii, a prawie 2/3 jej przychodów pochodzi ze sprzedaży własnych produktów i rozwiązań zarówno w Polsce jak i za granicą, w tym w większości z krajów Unii Europejskiej