Amerykański Instytut Paliw (American Petroleum Institute, API) w swoim cotygodniowym raporcie na temat zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych podał, że w minionym tygodniu zapasy ropy naftowej w tym kraju wzrosły o 4,6 mln baryłek do poziomu 457,8 mln baryłek. To spore zaskoczenie. Na początku tygodnia Reuters podał, że ankietowani przez agencję analitycy spodziewają się zaledwie symbolicznego wzrostu zapasów ropy, o 102 tys. baryłek. W poniedziałek i wtorek nie brakowało także prognoz kolejnego spadku zapasów ropy naftowej.

Dzisiaj analogiczny raport dotyczący zapasów paliw w USA przedstawi amerykański Departament Energii (DoE). Departament bazuje w swoich wyliczeniach na większej liczbie danych niż API, przez co jego raporty uznawane są za wiarygodniejsze źródło informacji. Warto jednak pamiętać, że w trzech czwartych przypadków kierunek zmian zapasów pokazany przez obie instytucje, jest taki sam.

Dzisiaj rano cena ropy naftowej WTI jest stabilna. Prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas utrzyma się presja na spadek notowań tego surowca, który wciąż porusza się w konsolidacji w zakresie 44-47 USD za baryłkę. Dzisiejsza sesja może być spokojna – ewentualnym pozytywnym zaskoczeniem mogłyby być dane DoE pokazujące spadek zapasów ropy naftowej w minionym tygodniu. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jednak zmalało po wczorajszych danych API.

Najgorszy kwartał platyny od 7 lat

We wtorek pod presją podaży znajdowały się notowania platyny. Wczorajsza sesja była o tyle ciekawa, że przyniosła nawet test psychologicznego poziomu wsparcia w okolicach 900 USD za uncję. Cena platyny spadła poniżej tego poziomu, jednak na krótko.

Nie zmienia to faktu, że platyna należy do najsłabiej radzących sobie metali w perspektywie ostatnich miesięcy. Dodatkowo, ostatnie tygodnie przyniosły wzmożoną presję na spadek cen tego kruszcu, wynikającą ze skandalu dotyczącego Volkswagena. Wydarzenie to rozbudziło obawy o zmniejszenie popytu na samochody z silnikiem diesla – a to właśnie w produkcji katalizatorów do takich pojazdów wykorzystywana jest platyna.

W rezultacie, mijający właśnie III kwartał 2015 roku jest dla platyny najgorszym kwartałem od 7 lat, a dokładniej: od III kwartału pamiętnego 2008 roku. Co więcej, nastroje na rynku platyny pozostają słabe, co oznacza, że ponowne zejście poniżej poziomu 900 USD za uncję jest prawdopodobne.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.