"Inwestycja EBOR-u będzie promować rozwój lokalnego rynku obligacji korporacyjnych poprzez wspierania lokalnej emisji długu korporacyjnego o stałej stopie procentowej i dłuższym okresie zapadalności" - czytamy w komunikacie.

Dyrektor EBOR-s ds. ubezpieczeń i usług finansowych Noel Edison podkreślił, że jest to pierwszy przypadek, kiedy bank inwestuje w dług giełdy z obszaru, na którym EBOR działa.

GPW zdecydowała wczoraj o emisji niezabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej do 125 mln zł oraz nabyciu i umorzeniu istniejących obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane 6 października 2015 r., a dzień ich wykupu będzie przypadał 6 października 2022 r. Zamiarem GPW jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 3,19% w skali roku. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych.

EBOR podkreśla też w komunikacie, że GPW jest 4. giełdą w Europie pod względem liczby emitentów (476 na głównym rynku), z kapitalizacją wynoszącą ok. 144 mld euro.

Od początku działalności w Polsce, tj. od 1991 r., EBOR zainwestował 7,6 mld euro w ponad 350 projektów w naszym kraju.

>>> Czytaj też: Światowe giełdy wciąż tracą. Wszystko przez Chiny