Piątkowej zwyżce sprzyjały dane opublikowane przez firmę Baker Hughes. Podała ona w swoim cotygodniowym raporcie, że w minionym tygodniu liczba funkcjonujących punktów wydobycia ropy naftowej spadła o 16 do poziomu 578 – najniższego od czerwca 2010 r.

To zaledwie nieco więcej niż jedna trzecia wierni funkcjonujących w tym samym okresie roku poprzedniego – wtedy ich liczba wynosiła 1582. Ogólnie, ubiegłotygodniowy spadek liczby funkcjonujących punktów wydobycia był już dziewiątym z kolei – podczas tych 9 tygodni ich liczba spadła o 97. Dalszy rozwój sytuacji z pewnością będzie zależał od poruszania się notowań ropy naftowej: jeśli będą one pięły się w górę, to chęć do dalszego cięcia liczby funkcjonujących wiertni będzie mniejsza, gdyż firmy będą liczyły na wyższe ceny sprzedaży ropy naftowej. Tak czy inaczej, obecnie możliwości wzrostu notowań tego surowca są ograniczone. Najbliższy techniczny opór to okolice 47 USD za baryłkę, zaś kolejną silną barierą jest poziom 50 USD za baryłkę.

PLATYNA, PALLAD

Odpływ aktywów z funduszy ETF opartych o platynę i pallad.

Miniony tydzień na rynkach metali szlachetnych zakończył się spadkiem cen, a początek bieżącego tygodnia przynosi kontynuację tej negatywnej tendencji. Najważniejszym czynnikiem, który ostatnio wpływał na ceny szlachetnych kruszców, był mniej gołębi od oczekiwań komunikat Rezerwy Federalnej, który zwiększył szanse na tegoroczną podwyżkę stóp procentowych. Doprowadziło to do zwyżki wartości amerykańskiego dolara, która odbiła się negatywnie na notowaniach złota i pozostałych metali szlachetnych.

Mimo że fundamenty rynków platyny i palladu znacząco różnią się od tych na rynku złota, to zniżka notowań żółtego kruszcu wpływa na nastroje na pozostałych rynkach metali szlachetnych. Dodatkowo, pod koniec minionego tygodnia dodatkowym czynnikiem spychającym w dół ceny platyny i palladu były informacje o spadku zainteresowania inwestorów funduszami ETF opartymi o te kruszce.

Fundusze ETF oparte o platynę w październiku zanotowały zniżkę poziomu aktywów o nieco ponad 160 tysięcy uncji, co oznacza ich zejście do poziomu 2,232 mln uncji – najniższego od początku 2014 r. Z kolei ETF-y oparte o pallad zanotowały w ubiegłym miesiącu odpływy w wielkości niemal 207 tys. uncji, co również sprowadziło ich aktywa do najniższego poziomu od początku 2014 r.

Na rynkach obu tych metali ten rok prawdopodobnie przyniesie kolejny deficyt, co teoretycznie powinno pozytywnie wpływać na ceny. Jednak wpływ notowań złota jest wyraźny, bowiem często inwestorzy całościowo w metale szlachetne jako grupę. Jeśli więc cena złota będzie spadać, to wzrost notowań platyny i palladu jest mało prawdopodobny.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty