Wartość transakcji nie przekroczy 14 mln zł i będzie zapłacona częściowo w środkach pieniężnych i w akcjach.

"Emitent oczekuje, że podpisanie finalnej umowy inwestycyjnej, w tym szczegółowe zdefiniowanie struktury transakcji, nastąpi nie później niż do końca listopada" – czytamy w komunikacie.

Elgór + Zamet jest uznanym niezależnym producentem maszyn górniczych stanowiących uzupełnienie obecnie posiadanego portfela produktów Famur, w szczególności w obszarze Segmentu Kompleksów Chodnikowych. Spółka jest wiodącym dostawcą wozów wiercących, wiertnic, spągoładowarek i ładowarek wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Posiada również referencje na rynkach zagranicznych, a produkty mają potencjał do wykorzystania przez górnictwo innych surowców, podano również.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru.