Zysk operacyjny wyniósł 20,16 mln zł wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 400,43 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 413,41 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 16,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1169,48 mln zł w porównaniu z 1269,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 52,81 mln zł wobec 40,63 mln zł straty rok wcześniej.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.