Zysk operacyjny wyniósł 23,37 mln zł wobec 22,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,64 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 109,75 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 36,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 417,41 mln zł w porównaniu z 332,80 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 27,71 mln zł wobec 23,53 mln zł zysku rok wcześniej.

"Po III kwartałach 2015 przychody ze sprzedaży segmentu fitness osiągnęły poziom 26,6 mln zł, co było związane z powiększeniem sieci klubów fitness o 18 obiektów w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku, w tym 7 nowych obiektów w spółkach Fitness Academy i Fabryka Formy. Na koniec III kwartału 2015 spółki segmentu fitness prowadziły 59 klubów fitness na terenie całego kraju" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom finansowym.

Liczba kart sportowych na koniec września 2015 roku osiągnęła poziom 563 tysięcy, co oznacza wzrost o 74 tysiące w porównaniu do końca września 2014 roku (+15,2% r/r). Przychody w segmencie kart sportowych wzrosły do 372,5 mln zł (+16,8% r/r). Karty sportowe emitowane przez Benefit Systems umożliwiają użytkownikom nielimitowany wstęp do blisko 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całego kraju, w tym basenów, siłowni, klubów fitness, kortów squasha itd.

Łącznie po III kwartałach wzrost sprzedaży wyniósł 25,3% i osiągnął poziom 416,9 mln zł. Oprócz wzrostu liczby kart sportowych, na wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży po III kwartałach wpłynęło także objęcie spółek fitness (Fitness Academy, Fabryka Formy), spółki MyBenefit oraz spółek zagranicznych konsolidacją metodą pełną, podano także w materiale.

"EBITDA Grupy po III kwartałach 2015 roku osiągnęła poziom 52,5 mln zł i zwiększyła się o 27,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk brutto wyniósł 46,9 mln zł – w wyniku uwzględnione zostały jednorazowe zdarzenia (4,7 mln zł zysku na wniesieniu do Grupy spółek w segmentach fitness i zagranica). Raportowany zysk netto, z uwzględnieniem wspomnianych zdarzeń jednorazowych, wyniósł 36,7 mln zł (+25,3% r/r)" - czytamy dalej w komunikacie. 

Grupa Kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie między innymi: karty sportowe oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej giełdy.