"Z tego, co dowiedzieliśmy się w KNF, konglomeratem staniemy się najwcześniej na jesieni przyszłego roku" - powiedział wiceprezes Przemysław Dąbrowski.

"Toczą się dyskusje wewnętrzne, także z radą nadzorczą - no i teraz będziemy musieli poczekać na przedstawicieli nowego akcjonariusza - decydenta - dotyczące potencjalnie przekształcenia grupy PZU w holding. To by gigantycznie uprościło całą strukturę także m.in. regulacyjną i spowodowało dużo większą przejrzystość linii biznesowych. Tylko, że prawo holdingowe i pewne aspekty podatkowe muszą zostać rozwiązane i teraz czekamy na ukonstytuowanie się nowego rządu i rozmowy z głównym akcjonariuszem oraz rozmowy z Ministerstwem Finansów" - powiedział prezes Andrzej Klesyk podczas spotkania z analitykami.

Prezes podkreślił, że pozycja kapitałowa PZU po wprowadzeniu Solvency II od stycznia 2016 pozostanie bardzo silna. Szacunkowa kalkulacja wymogu kapitałowego i środków własnych dla grupy PZU według zasad Solvency II, bazujących na danych na koniec 2014 r., daje wskaźnik pokrycia na poziomie 303,4%. Jak powiedział Klesyk, od stycznia margines wypłacalności (SCR) wzrośnie do 6,5 mld zł, natomiast środki własne do 19,7 mld zł. Oznacza to, że w PZU o ok. 6-7 mld zł zwiększa się kapitał, który grupa może przeznaczyć na inwestycje.

"Jeśli chodzi o wymóg kapitałowy, to - moim zdaniem - najprawdopodobniej będzie liczony wymóg dla PZU na podstawie Solvency II i tam będziemy obciążeni kapitałem zainwestowanym w banki" - powiedział Dąbrowski.

>>> Czytaj też: Spada zysk największego polskiego ubezpieczyciela. PZU podał wyniki finansowe

Szczegółów związanych z wprowadzeniem nowych wytycznych zgodnie z Solvency II ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ubezpieczyciele jeszcze nie otrzymali.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.