Zysk operacyjny wyniósł 5 mln zł wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 63,08 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 44,73 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 8,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 165,3 mln zł w porównaniu z 121,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 0,98 mln zł wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Akcje spółki są notowane na GPW od stycznia 2014 r.