"Spółka Sfinks Polska - zarządzająca sieciami restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK - w związku z planowaną spłatą kredytów w PKO BP i ING Banku Śląskim oraz oczekiwanym zatwierdzeniem przez NWZA dokapitalizowania spółki dokonała aktualizacji strategii i prognoz na lata 2015-2020" - czytamy w komunikacie.

Według nowych założeń Sfinks będzie systematycznie zwiększał przychody jednostkowe od 175,9 mln zł w 2015 r. do 367,6 mln zł w 2020 r. Na koniec bieżącego roku zysk netto spółki wyniesie 8,1 mln zł, a w 2020 r. osiągnie on poziom 24,9 mln zł. Jednostkowa EBITDA uzyska wówczas wartość 54,2 mln zł wobec 20,1 mln zł wygenerowanych w 2015 r. Już w tym roku spółka ma mieć dodatnie kapitały własne w wysokości 6 mln zł i zwiększać je rokrocznie do 105 mln zł w 2020 r., podano także.

Kolejne cele to m.in. przeznaczanie środków własnych na inwestycje gwarantujące ROI na poziomie minimum 30% oraz osiągnięcie w perspektywie 2020 roku kosztów ogólnego zarządu na poziomie nieprzekraczającym 8% od obrotu.

Poniżej tabela w prognozami spółki na lata 2015-2020 (w ujęciu jednostkowym)