"Telewizja potrzebuje rzetelnego, obiektywnego dziennikarstwa, które pokazuje racje wszystkich uczestników sporu politycznego" - dodał minister skarbu. Jego zdaniem, Jacek Kurski doskonale zna i rozumie media. "Wie, w jaki sposób muszą funkcjonować media, aby zagwarantować wszystkim Polakom dostęp do uczciwej i rzetelnej informacji na temat tego, co dzieje się w polityce. Ma zrozumienie praw opozycji i praw rządzących" - mówił minister.

Dawid Jackiewicz zapewnił, że nowy prezes TVP zagwarantuje opozycji sprawiedliwy dostęp do debaty medialnej.

Wiceminister kultury Krzysztof Czabański dodał, że Jacek Kurski zadba, by głos w debacie publicznej uzyskały grupy społeczne do tej pory z niej wykluczone. Jego zdaniem, zapoczątkowuje to uzdrowienie mediów publicznych. Duża ustawa medialna ma być procedowana w parlamencie za 3 - 4 miesiące.

Przekształci ona media publiczne w narodowe, rozszerzy pojęcie misji publicznej. Czabański dodał, że nadawcy narodowi będą rozliczani tylko z pełnienia misji, mają służyć obywatelom i dobru publicznemu.

>>> Czytaj też: Prezesi TVP na wylocie. Co oznacza nowa ustawa medialna?