"Decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości każdorazowo będzie podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w odniesieniu do sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy" - czytamy w komunikacie.

Spółka prognozuje, że w 2016 r. skonsolidowany zysk operacyjny wyniesie 115 mln zł. Plan spółki zakłada również sprzedaż około 2800 lokali, z czego 1600 mieszkań z projektów realizowanych przez spółki zależne grupy i około 1200 w ramach projektów joint venture.

"W 2015 roku grupa przekazała rekordową liczbę około 2050 lokali, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na osiągane wyniki. Ponadto zgodnie z opublikowanymi prognozami spółka zamierza dalej zwiększać skalę działalności zarówno wolumenowo, jak i na poziomie zysku operacyjnego" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2014 r. spółka miała 409,32 mln zł skonsolidowanych przychodów.