Zysk operacyjny wyniósł 15,07 mln euro wobec 12,01 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,15 mln euro w 2015 r. wobec 117,81 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 11,79 mln euro wobec 16,5 mln euro zysku rok wcześniej.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, w której odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowej.