Dane Eurostatu pozwalają przyjrzeć się temu, które kraje mają strukturę wydatków konsumpcyjnych najbardziej podobną do naszej. Najbliższe nam są Słowacja, ale też Belgia czy Francja.

Koszyk Eurostatu różni się od tego, który jest podstawą do wyliczania indeksu cen konsumpcyjnych przez Główny Urząd Statystyczny. Ten będzie znany dopiero w połowie marca.