Celem jest także dalsza obniżka kosztów ryzyka i wzrost marży odsetkowej do 4 proc. wobec 3,6 proc. w ub. roku, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak.

"Nasz cel to 60-80 mln zł zysku netto kwartalnie z core biznesu i do tego chcemy przyzwyczajać rynek. Na pewno chcielibyśmy, aby wynik za 2016 rok był lepszy od 2015. Na poziomie wyniku odsetkowego będziemy rośli - w ub. roku dokładaliśmy ok. 20 mln zł w każdym kwartale, wynik prowizyjnych też będzie rósł, a koszty będą spadać" - powiedział Augustyniak w rozmowie z ISBnews.

Prezes poinformował, że 2015 rok, a szczególnie jego końcówka, był trudny, ale bank jest zadowolony z wyników. Bieżący rok bank poświęci na optymalizację kosztów oraz "podkręcania śrubek".

"2015 to był pierwszy rok, w którym nie dokładaliśmy nowych spółek do grupy, ale mieliśmy obniżki stóp procentowych, przeprowadziliśmy IPO. Końcówka roku była ciężka, bo sentyment do banków spadł, ponadto mieliśmy opłaty na SK Bank i fundusz wsparcia kredytobiorców. Dodatkowe obciążenia kosztowały nas łącznie 27 mln zł w IV kwartale. Rok 2015 podsumowujemy jednak pozytywnie od strony wyników finansowych i projektów. Skierowaliśmy już biznes na właściwe tory, teraz chcemy się skupić na nasmarowaniu kół, aby to się nie zacinało" - powiedział prezes.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 312,04 mln zł w 2015 roku wobec 241,26 mln zł zysku w 2014 r. Grupa dokonała na koniec ub. r. klasyfikacji aktywów grupy Getback do kategorii aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Grupa GetBack dołączyła do grupy kapitałowej Idea Banku w lipcu 2014 była odpowiedzialna za wynik na inwestycjach w portfele wierzytelności. W 2015 r. dochody grupy Idea Banku z tego tytułu wyniosły 123,6 mln zł, co zostało wykazane jako zysk netto z działalności zaniechanej wysokości 118 mln zł. Natomiast zysk z działalności kontynuowanej grupy Idea Bank wyniósł 194,16 mln zł w 2015 r.

>>> Czytaj też: Zysk netto z dzałalności kont. Idea Banku spadł do 194,16 mln zł w 2015 r.

Augustyniak poinformował, że nowe projekty takie jak Cloud, Idea HUB oraz wpłatomaty przełożyły się pozytywnie na wynik odsetkowy, osiągnięty w 2015 r. (383, 9 mln zł - wzrost o 14% r/r)). Podkreślił, że jego wzrost nie jest efektem wyższej ceny, ale dużego wysiłku banku po stronie obniżania kosztów ryzyka, które spadły do 80 pkt bazowych.

Prezes poinformował, że celem banku jest dalsze obniżanie kosztu ryzyka.

"Ten koszt zaczyna nam powoli spadać, ale bardzo mocno ciążą nam portfele, które budowaliśmy w pierwszych latach działalności. Portfele z końcówki 2014, 2015 rok i początku 2016 zachowują się dużo lepiej i nasza wiedza, podejście do ryzyka poprawiły się. To pozwoli nam na dalszą redukcję tych kosztów" - zaznaczył prezes.

Wynik prowizyjny wzrósł do 387,9 mln zł tj. o 20,4% r/r, co spowodowane było poprawą efektywności sprzedaży, a także dywersyfikacją produktową, głównie dzięki produktom factoringowym oraz pośrednictwie w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

Ogólne koszty administracyjne wzrosły do 515,79 mln zł wobec 456,98 mln zł rok wcześniej.

Augustyniak podkreślił, że grupa Idea Bank jest dobrze skapitalizowana i nie będzie potrzebowała środków na dalszy rozwój biznesu w tym roku. Współczynnik wypłacalności (CAR) wyniósł 16,5% na koniec 2015 r. wobec 13,5% rok wcześniej.

Na początku stycznia br. akcjonariusze Idea Banku zatwierdzili pierwszy program emisji bankowych papierów wartościowych o łącznej wartości do 1 mld zł. Jak poinformował ISBnews prezes, spółka nie planuje  na razie żadnej emisji, a ustanowienie tego programu to "ruch techniczny, nie biznesowy" na wypadek zaistnienia potrzeby sięgnięcia po finansowanie. 

Idea Bank otwarty na akwizycje, blisko finalizacji rozmów o sprzedaży GetBack

Idea Bank jest otwarty na przejęcia całych podmiotów oraz części aktywów spółek, które będą pasować do koncepcji rozwoju grupy. Rozmowy z jednym z inwestorów na temat sprzedaży spółki GetBack zmierzają ku końcowi, ale nie wiadomo, kiedy uda się je sfinalizować, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak.

"Jesteśmy organizacją bardzo oportunistyczną. Przyglądamy się różnym spółkom, portfelom, częściom przedsiębiorstw. Jeśli znajdziemy coś, co pasuje do naszego biznesu, to niewykluczone, że to kupimy" - powiedział Augustyniak w rozmowie z ISBnews.

Prezes poinformował, że rozmowy na temat sprzedaży spółki GetBack zmierzają ku końcowi, ale nie może zapewnić, że umowa zostanie podpisana w I połowie tego roku.

"Rozmowy z jednym inwestorem zmierzają ku końcowi, ale nie wiemy, czy się uda, a jeśli tak, to kiedy. Mamy nadzieję, że zakończymy ten proces w tym roku" - powiedział Augustyniak.

Ocenił, że rynek wierzytelności "zaczyna się robić gorący". To jest dobry biznes, dodał.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.