"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za 2015 rok: Przychody ze sprzedaży netto: 9 848 392 tys. zł; EBITDA: 2 129 871 tys. zł; EBIT: -162 125 tys. zł; Strata netto: -398 878 tys. zł. Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za 2015 rok: Przychody ze sprzedaży netto: 5 430 224 tys. zł; EBITDA: 87 941 tys. zł; EBIT: 82 284 tys. zł; Strata netto: -1 116 888 tys. zł" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej Enea podawała, że zdecydowała o dokonaniu odpisów na ok. 1,7 mld zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz niemal 2,09 mld zł w jednostkowym.

Szczegółowe wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea za rok 2015, których publikację zaplanowano na 21 marca 2016 roku. 

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.