Agencja Bloomberg przygotowała ranking krajów OECD w oparciu o stosunek płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia. Wśród 28 państw uwzględnionych w zestawieniu Polska zajęła 14 pozycję. W 2014 roku minimalna stawka w Polsce była połową (0,502) mediany wynagrodzenia.

Na czele rankingu znalazła się Turcja, gdzie minimalna płaca była najbardziej zbliżona do mediany wynagrodzenia. Nad Bosforem stawka minimalna wynosiła w 2014 r. 0,677 wartości przeciętnej. Na drugim miejscu było Chile, gdzie stosunek minimalnej płacy do mediany wynosił 0,676.

Wśród państw Unii Europejskiej najwyżej w tym zestawieniu uplasowała się Francja. W 2014 r. nad Sekwaną najniżej opłacany pracownik dostawał 0,611 przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

A jak zmieniła się relacja płacy minimalnej do mediany w ciągu ostatnich 10 lat? Okazuje się, że Polska jest w czołówce państw, gdzie płaca minimalna najszybciej zbliżała się do średniej. Najdynamiczniej różnica płacowa malała w Korei Południowej, gdzie od 2004 do 2014 roku stosunek najniższej płacy do mediany wzrósł o 10,5 punktów procentowych. Polska z dodatnim wynikiem, 7,0 punktów procentowych, znalazła się na drugim miejscu.

Na dole zestawienia uwzględniającego 10-letnią zmianę relacji płac była Turcja, gdzie rozbieżność pomiędzy płacą minimalną i przeciętną krajową jest najmniejsza. Przed 10 laty tureccy pracownicy zarabiali najmniej - 0,749 przeciętnego wynagrodzenia, w 2014 roku stosunek ten zmniejszył się do 0,677, czyli o 7,2 p.p.

Wśród 28 państwa uwzględnionych w rankingu najszybciej relacja płacy minimalnej do średniej zmniejszała się w Irlandii. Na Zielonej Wyspie w 2014 r. minimalna płaca wynosiła 0,431 mediany, podczas gdy 10 lat wcześniej było to 0,526, co oznacza spadek o 9,5 p.p.


Ranking - płaca minimalna a mediana wynagrodzenia

wynagrodzenie w krajach OECD">